Všeobecné obchodní podmínky www.kajakarshop.cz

1.  Kdo jsme a co děláme?

Jsme vodáci každým coulem a naši lásku k vodě se snažíme různými způsoby předat dál. V našem internetovém obchodě, vodáckém ráji, najdete Zboží, které vám zajistí bezpečný a příjemný pobyt na vodě nebo třeba celou výbavu na campování. Také na něm najdete Akce, na kterých vám předáme naše tipy a triky, aby se z vás stal ostřílený vodák. Pro účast na akcích nabízíme vybavení, které si můžete půjčit pro případ, že se nechcete do vodáctví vrhnout po hlavě, a hned kupovat vše potřebné.

V těchto Podmínkách vám chceme přiblížit, jak funguje www.kajakarshop.cz. Jak se Zboží či Akce objednávají a platí. Nebo na koho se můžete obrátit v případě jakýchkoliv nejasností.

1.1.  Já, Ing. Jiří Najman, jsem nejen vášnivý kajakář a packrafter, ale i prodávající, fyzická osoba podnikající, IČO: 414 40 056, se sídlem Masarykova 885, 252 63 Roztoky (dále jen „my“). Přes náš e-shop umístěný na www.kajakarshop.cz prodáváme a inzerujeme naše Zboží a Akce, o kterých už něco málo víte.

1.2.  Pokud si chcete zakoupit nebo pronajmout nějaké Zboží nebo se s námi vrhnout do Akce, je nutné, abyste souhlasili s těmito Podmínkami, seznámili se se zásadami ochrany osobních údajů a uzavřeli s námi Smlouvu. Vodácký křest uvítáme, není ale podmínkou. Podmínky se vztahují i na Smlouvu uzavřenou písemně mezi smluvními stranami mimo Webové stránky.

1.3.  Pokud není uvedeno jinak, v Podmínkách budeme používat tyto základní pojmy: 

Cena: Je cena za Zboží nebo Služby, kterou nám musíte uhradit, abychom mohli fungovat a udrželi se nad vodou. 

Podmínky: Jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.

Smlouva: Je kupní smlouva, smlouva o poskytování služeb nebo nájemní smlouva v případě půjčení vybavení. 

Akce: Je kurz na vodě, kterého se můžete zúčastnit. Jedná se o různé typy kurzů, které jsou rozděleny podle zkušeností vodáků. Například se jedná o splutí Otavy nebo Školu v Praze Troji.

Vy: Jste bezpochyby nadaný vodák, ale hlavně fyzická nebo právnická osoba, která s námi uzavírá Smlouvu, podnikatel nebo spotřebitel.

Webové stránky: Jsou naše webové stránky www.kajakarshop.cz.

Zboží: Jsou naše, nejen kajakářské, produkty a výrobky, které nabízíme na našich Webových stránkách. Můžete si je pronajmout (vypůjčit) anebo koupit. I když v Podmínkách občas používáme „půjčovna“ nebo „půjčit“, aby se vám lépe četly, jedná se o nájemní smlouvu.

1.4.  Můžete nám napsat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Jícha – Jiří Najman
Adresa: Masarykova 885, 252 63 Roztoky
e-mail: shop@kajakarshop.cz
tel.: +420 608 003 461

2. Uživatelský účet správného vodáka

Každý správný vodák by měl mít na Webových stránkách založený svůj uživatelský účet, i když to samozřejmě není povinné. Díky takovému uživatelskému účtu můžete spravovat své objednávky, podívat se na to, co všechno už jste si u nás koupili a zároveň se můžete přesvědčit, že toho ještě nebylo dost!

2.1.  Ať už si chcete pořídit raft, půjčit vybavení na Akci nebo zažít třeba splutí Otavy, můžete k vaší objednávce použít právě uživatelský účet. Není to však podmínkou, jakékoli Zboží nebo vysněnou Akci si můžete objednat i bez uživatelského účtu.

2.2.  Packrafteři, kajakáři, a vlastně úplně všichni jste povinni uvádět pravdivě a správně všechny údaje. Jakmile by se ve vašem životě něco změnilo, musíte svoje informace aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

2.3.  Aby se vám do uživatelského účtu nikdo nedostal, je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje i celý uživatelský účet si prosím nechte jen pro sebe. 

2.4.  Naše Webové stránky společně s uživatelskými účty nemusejí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na jejich nutnou údržbu (hardware, software).

3. Objednání Zboží

Tady najdete informace, které se týkají vašeho nákupu a objednávky Zboží.

3.1.  I když Webové stránky obsahují všechny informace o Zboží, které k nákupu potřebujete, můžeme s vámi v nejnutnějších případech uzavřít Smlouvu i s individuálními podmínkami.

3.2.  Vše, co je na Webových stránkách vystaveno, je především informativního charakteru a nejsme povinni ohledně tohoto Zboží uzavřít Smlouvu.

3.3.  Naše vodácké Zboží si můžete pořídit na Webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména detailní informace o Zboží, Ceně, o tom, jak Cenu zaplatit nebo jakým způsobem vám Zboží dodáme, Na základě takovýchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

3.4.  Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Smlouva je uzavřena stisknutím tlačítka Objednat. Pokud bude vaše vodácká Objednávka i pro nás neobvyklá, a to jsme zvyklí, že do barelu se vleze kde co, můžeme vás kontaktovat s žádostí, abyste Objednávku dodatečně potvrdili. V takovém případě bude Smlouva uzavřena, až po provedení tohoto manévru.

3.5.  Je nutné, abyste v Objednávce uváděli pravdivé a úplné informace. V případě, kdy sdělíte nebo uvedete nepravdivé nebo neúplné informace, neodpovídáme za případné peřeje a škody tím způsobené.3.6. Náklady, které vám vzniknou díky komunikací s námi na dálku, jako třeba náklady na telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora.

4. Platební podmínky

V této části si můžete přečíst, jak nám za Zboží zaplatit.

4.1.  U Zboží je vždy uvedena přesná Cena. Jsme plátci DPH, a Cena je tak uvedena včetně DPH i veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, něco jako když se cvaknete – prostě chyba, stává se, nejsme povinni Zboží za takto očividně chybně uvedenou Cenu dodat, a v případě, kdy už mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybnou Cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

4.2.  Na našich Webových stránkách také nelze uplatňovat více než jeden slevový kupón na jednu Objednávku, v tomhle jedeme singla. Veškeré slevové kódy mohou používat pouze spotřebitelé.

4.3.  Případné může být možné vzájemně kombinovat, vždy ale záleží na konkrétní slevové akci. Informace ohledně možnosti, nebo nemožnost uplatnění více slev najednou bude uvedena na Webových stránkách u jednotlivých slevových akcí.

4.4.  Cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží můžete uhradit následujícími způsoby:

 1. on-line platba kartou prostřednictvím platební brány;
 2. on-line bankovním převodem;
 3. bankovním převodem;
 4. dobírkou.

4.5.  Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení Ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo Objednávky, když variabilní symbol vůbec nezadáte, budeme platbu hledat jako pádlo pod jezem, a tak by vám Zboží nebylo odesláno včas.

4.6.  V případě, kdy platíte bezhotovostním způsobem, se Cena považuje za zaplacenou ve chvíli, kdy je příslušná částka připsána na náš účet. Slibujeme, že vám Zboží odešleme bezodkladně poté, pokud si to samozřejmě nedomluvíme jinak.

4.7.  Pro každou platbu vám vystavíme fakturu (daňový doklad), který bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslán na e-mail uvedený v Objednávce.

5. Doručení Zboží

A jak je možné vaše Zboží doručit?

5.1.  Způsoby doručení Zboží:

 1. prostřednictvím přepravní služby;
 2. prostřednictvím doručení na výdejní místo dané přepravní služby;
 3. prostřednictvím přepravní služby pro zásilky nadměrných rozměrů.

5.2.  Může se stát, že nebudeme mít Zboží skladem a ani nebude moci být dodáno do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Vyhrazujeme si proto v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.

5.3.  Zboží jste povinni převzít. A nepochybujeme, že byste ho převzít nechtěli. Pokud ho ale z nějakého důvodu nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého Zboží a zašleme vám informace o přesné částce. Nezapomínejte ale, že jste se díky vodáckému křtu zavázali Neptunovi k dodržování jistých pravidel vodáckých a nepřevzetím Zboží, byste mohli Neptuna přivést ke vzteku. Když by vás od nepřevzetí ani Neptun neodradil, zařadíme vás na seznam nespolehlivých vodáků a při příštím nákupu budete muset za Zboží zaplatit bezhotovostně předem.

5.4.  Při převzetí Zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů Zboží, občas se může něco poškodit. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem, aby vás později nechtěli potopit, a případné nedostatky s ním sepište do předávacího protokolu. Nezapomeňte, že takto poškozené Zboží nemusíte od dopravce převzít. Dejte také nám vědět o poškození a zároveň ho, prosíme, zdokumentujte.

6. Reklamace a záruka za jakost

Snažíme se vám dodat naše Zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že je Zboží nějakým způsobem vadné. Třeba když na něm váš háček najde háček. Veškeré podmínky reklamace naleznete v tomto článku.

Za co odpovídáme u Zboží?

6.1.  Odpovídáme vám za to, že Zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte Zboží, odpovídáme hlavně za to, že:

 1. má domluvené vlastnosti, nebo pokud jsme si nic speciálního nedomlouvali, má takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali na Webových stránkách, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě naší reklamy (třeba že v neoprenu vám bude tepleji než bez něj);
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme (loďák je vodotěsný, pokud ho tedy dobře zavřete);
 3. Zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
 4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2.  Pokud jste spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí Zboží v 24měsíční záruční době, pokud není uvedena jiná doba. Za toto přebíráme odpovědnost, ačkoliv víme, že podle vodáckého zákona je vždy vinen pouze háček.

6.3.  Pokud jste si koupili levnější Zboží, které bylo zlevněné kvůli nějaké vadě, tak za takovou vadu neodpovídáme. Museli jste s ní prostě počítat. Za ostatní vady na takovém Zboží už ale odpovídáme.

Jak uplatnit práva z vadného plnění?

6.4.  Reklamaci nám neposílejte po vodě, ale radši ji zašlete na náš kontaktní e-mail nebo na adresu, to je o něco jistější. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.

6.5.  Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

 1. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (za vodácký slang budeme moc rádi!);
 2. prokázání nákupu Zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

6.6. Zboží, které má podle vás nějakou vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem adresu obchodu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté, suché a kompletní. V opačném případě se reklamací nemusíme zabývat a Zboží vám zašleme zpět. Zboží neposílejte na dobírku, to bychom také nepřevzali.

6.7.  Pokud jste vodák spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. Na vodě bychom to na vás zakřičeli „Provedu!“, ale sami víte, že v tomhle případě by to nešlo. V reklamačním protokolu vám napíšeme informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vady Zboží

6.8.  Pokud jste spotřebitel, máte víc ochrany nejen od sv. Jana Nepomuckého, ale taky ze zákona, a tak pokud se vada projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné, už když jste ho přebírali.

6.9.  Je možné, že bude na obalu Zboží, v návodu ke Zboží nebo v reklamě (v souladu s jinými právními předpisy mimo vodácký zákon) uvedena doba, po kterou lze Zboží použít. V takovém případě se pak použijí ustanovení o záruce za jakost, opět pokud jste spotřebitel. Záruka za jakost znamená, že bude Zboží po určitou dobu způsobilé k použití ke svému účelu nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.10.  Pokud jste nám vytkli vadu Zboží oprávněně (jako když kormidelník vytkne chybu háčkovi), stopne se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění i záruční doba a to na dobu, po kterou nemáte vadné Zboží k dispozici.

6.11.  Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

 1. opotřebení Zboží jeho obvyklým užíváním, např. prodřený kajak o balvany;
 2. použité Zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
 3. vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud jste si roztrhli neopren ve švu nebo i jinde.

Jak reklamovat Zboží?

6.12.  V záruční době můžete reklamovat Zboží s takovou vadou, která znamená podstatné porušení Smlouvy:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci (pádlo s vadou za nové pádlo bez vady);
 2. bezplatné odstranění vady opravou (opravíme nedostatky, jsme šikovní);
 3. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 4. vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

6.13.  Podstatné porušení Smlouvy nastává ve chvíli, kdy o porušení jedna strana věděla už při uzavření Smlouvy, nebo musela vědět, že by druhá strana takovou Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.14.  U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jestli je to vada odstranitelná či neodstranitelná), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny.

6.15.  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu, například 3x rozlepený list pádla, nebo čtvrtá pro odlišné závady), nebo má Zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte jako správný vodák právo uplatnit požadavek na slevu z Ceny, výměnu Zboží nebo nám říct „Ahoj!“ a odstoupit od Smlouvy.

6.16.  Při uplatnění reklamace potřebujeme, abyste nám sdělili, jaké právo jste si zvolili. Pokud byste tohle právo chtěli změnit, musíte mít náš souhlas. Existuje i jeden případ, kdy náš souhlas mít nemusíte, a to tehdy, pokud jste zažádali o opravu vady, která ale nejde opravit.

6.17.  Pokud nebude výměna Zboží v našich silách, na základě odstoupení od Smlouvy můžete požadovat, abychom vám Cenu vrátili v plné výši.

6.18.  Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě Zboží věděli, nebo ji sami způsobili, třeba že jste páčením pádlo poškodili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

6.19.  Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí. Třeba Neptunem.

Jak na vyřízení reklamace?

6.20.  Už do tří pracovních dnů rozhodneme o vaší reklamaci v případě, že jste spotřebitelé, protože jste opět v postavení kormidelníka s lepšími právy. Případně rozhodneme o tom, že k rozhodnutí potřebujeme zkušenějšího vodáka, aby vady detailněji posoudil. I takovou informaci vám do tří dnů napíšeme.

6.21.  Samotnou reklamaci pak v případě, že jste spotřebitelé, vyřídíme bez zbytečného odkladu, abyste mohli co nejdřív zpátky na vodu. Bude to nejdéle do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se s vámi nedohodneme písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.22.  Pokud jste spotřebitelé, máme pro vás další plusový bod. Záruční doba se vám prodlužuje o dobu, od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení, nebo do doby, kdy jsme vám psali, abyste si Zboží z Webových stránek vyzvedli.

6.23.  A do čtveřice – pokud jste spotřebitelé, pak máte právo na zaplacení nákladů, které vám vznikly kvůli reklamaci, tyto náklady vám zaplatíme vždy ty nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat co nejdřív, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznány. Pokud jste podnikatelé, toto právo nemáte.

6.24.  Pošleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

6.25.  Pokud jste podnikatelé, lhůty pro spotřebitele pro vás neplatí, i tak se ale budeme snažit vyřídit vaši reklamaci co nejdříve.

7. A teď už jdeme do vodácké Akce

Pokud se chystáte objednat si naše služby a přihlásit se na Akci, tady najdete podrobnosti o tom, jak uzavření Smlouvy ohledně kurzu probíhá.

7.1.  Vezměte prosím na vědomí, že všechny Akce uvedené na našich Webových stránkách jsou informativního charakteru a nejsme ani ohledně jich povinni uzavřít Smlouvu, stejně jako tomu bylo v ustanovení ohledně Zboží. Fotky jsou z vodáckých dobrodružství, na které vyrážíme, ale může se jednat i o fotografie ilustrační. Fotografie vodáckého vybavení k půjčení jsou také ilustrační.

7.2.  Naše vodácké kurzy si můžete pořídit na Webových stránkách prostřednictvím objednávkového formuláře – objednávky přes Webové stránky, na který budete přesměrování z informační webové stránky dané akce. Objednávkový formulář na našich Webových stránkách obsahuje zejména detailní informace o dané Akci, Ceně, o způsobu platby nebo způsobu zprostředkování Akce. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

7.3.  K objednávce můžete přidat i doplňkové služby, jako je např. půjčení vybavení.

7.4.  Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu, k tomu si najdeme nějakého našeho háčka. Smlouva je uzavřena stisknutím tlačítka Objednat. Pokud bude vaše vodácká Objednávka neobvyklá, třeba kdybyste Akci zakoupili pro všechny své kolegy nebo pro celou rodinu, můžeme vás kontaktovat s žádostí, abyste Objednávku dodatečně potvrdili. U našich Akcí je také důležité, abychom před uzavřením Smlouvy znali kontaktní údaje všech osob, pro které Objednávku uskutečňujete. Jedná se zejména o jména příjmení, telefonní číslo a e-mailový kontakt. U dítěte je pak nutné, abychom znali přesný věk. Dítě se akce může účastnit pouze v případě, kdy je k tomu zkušenostně způsobilé. V takovém případě bude Smlouva uzavřena, až po provedení tohoto manévru.

7.5.  Účastníci jsou do naplnění kapacity Akce evidováni podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří uhradili Cenu za Akci dříve. Kdo dřív platí, ten dřív sjíždí.

7.6.  Vyhrazujeme si právo rozhodnout o přijetí přihlášky a potvrzení registrace na Akci na základě našeho uvážení.

7.7.  Je nutné, abyste v Objednávce uváděli pravdivé a úplné informace. V případě, kdy sdělíte nebo uvedete nepravdivé nebo neúplné informace, neodpovídáme za případné peřeje a škodu tím způsobené.

7.8.  Všechno, co za vás háček vyplní, jste povinni zkontrolovat, zejména své údaje a jejich správnost, za chybně uvedené nebo chybějící údaje a související škodu bohužel neodpovídáme. A tentokrát za ně neodpovídá ani háček. Vyplnit můžete i firemní údaje, pokud chcete Akci objednat jako podnikatel.

7.9.  My vám následně odešleme na e-mail, který jste zadali při vytváření Objednávky, potvrzení o tom, že jsme Objednávku přijali. Doručením tohoto potvrzení je mezi námi, v případě, kdy je účastník způsobilý k účasti na Akci, uzavřena Smlouva. Je to jako když se vodák zaváže Neptunovi při vodáckém křtu.

7.10.  Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy si hradíte sami s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

8. Cena a platební podmínky Akcí

V tomto odstavci najdete informace o tom, jak můžete Cenu za Akci zaplatit i co všechno Cena obsahuje.

8.1.  Abyste s námi mohli vyjet na vodu, je nutné uhradit Cenu za takovou, námi naplánovanou, Akci. Cenu je nutné uhradit do 7 dnů od uzavření Smlouvy a zaslání pokynů k platbě. Pokud Cenu neuhradíte v tomto termínu, pak vám rezervace bez náhrady propadá a nebudete se moci Akce účastnit, což určitě nechcete ani vy, ani my. Pak jsme ale oprávněni od Smlouvy odstoupit.

8.2.  V Ceně je zahrnuta účast na Akci pro 1 osobu. Případné zapůjčení (pronájem) vodáckého vybavení bude upraveno níže v těchto Podmínkách.

8.3.  Jsme plátci DPH a Cena je uvedena včetně veškerých daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně (věřte nám, toho byste si všimli) nejsme povinni služby za takto zjevně chybně uvedenou částku Akci poskytnout a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybnou částkou, jsme oprávněni od ní odstoupit, tudíž s námi nebudeme moci vyrazit na vodu.

8.4.  Cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

 1. on-line platba kartou prostřednictvím platební brány;
 2. on-line bankovním převodem;
 3. bankovním převodem.

8.5.  Pro každou platbu vám vystavíme fakturu – daňový doklad. Ta bude splňovat požadavky právních předpisů, nemyslíme tím teď jen vodácký zákon. Faktura poté slouží jako potvrzení registrace na Akci, díky čemuž budete mít možnost s námi vyrazit na vodu.

9. Průběh Akce

V této části jsme pro vás sepsali pokyny pro chování na Akci a další pravidla průběhu Akce. Prosíme vás o jejich respektování.

9.1.  Před samotným konáním Akce vám zašleme na e-mail připomenutí Akce. Podrobné pokyny potřebné k absolvování Akce jsou k dispozici na informačních webových stránkách.

9.2.  V případě, že bychom Akci odvážně uspořádali v zahraničí, je nutné, abyste měli platný cestovní doklad a případné další dokumenty vyžadované státy, ve kterých se Akce koná. V případě, že jste mladší 18 let, je nezbytná účast vašeho zákonného zástupce, či jiné odpovědné osoby starší 18 let.

9.3.  Zda jsou doprava na Akci, doprava v průběhu Akce, sjíždění vody či nocleh zahrnuty v Ceně, je taková informace zmíněna na informačních webových stránkách nebo v souhrnu vaší Objednávky. Pokud byste měli zájem o trávení společného času na jednom ubytování nebo v rámci dopravy, je to možné ve většině případů zajistit hromadně, bohužel vám to ale nemůžeme zaručit. Zkuste nám napsat.

9.4.  Při účasti na Akci jste povinni dodržovat tyto Podmínky a pokyny naše a našich instruktorů nebo průvodců. Vodácký zákon je samozřejmostí a opovažte se plést si pádlo a veslo.

9.5.  Před tím, než se Akce zúčastníte, zvažte, zda je váš zdravotní a fyzický stav dostatečný a budete schopni Akci zvládnout, aniž byste ohrozili vás nebo ostatní účastníky Akce.

9.6.  Již při uzavírání Objednávky jste povinni nás informovat o všech vašich zdravotních a jiných obtížích, které by mohly ovlivnit průběh Akce (zejména srdeční obtíže, alergie, astma, problémy s klouby a pohybovým ústrojím, problémy s aklimatizací, závratě apod.). Před zahájením sjezdu vody i v jeho průběhu jste povinni nám neprodleně oznámit jakékoliv zdravotní obtíže, které by mohly ovlivnit nebo ovlivňují průběh Akce.

9.7.  Porušení těchto povinností z vaší strany může být důvodem k vašemu vyloučení z Akce. V takovém případě nemáte právo na vrácení jakékoli části Ceny a ještě nepochybně rozzuříte Neptuna.

9.8.  Jsme kdykoliv oprávněni změnit nebo upravit program Akce, a to zejména z důvodů nevhodného počasí, nepříznivé meteorologické předpovědi a jiných celkově nevhodných podmínek. Jedná se zejména o sjízdnost řeky a celkové zajištění bezpečnosti v rámci Akce.

9.9.  Akce se účastníte na vlastní odpovědnost a berete na vědomí, že Akce a její program lze považovat i při vynaložení veškeré odborné péče za rizikové.

10. Pojištění na Akci

Akce se může konat na obtížně sjízdných řekách a v těžkém terénu, kde může hrozit nebezpečí úrazu. Proto všem doporučujeme zřídit si odpovídající pojištění. A to i když se budeme plavit třeba jen v pražské Troji.

10.1.  Pojištění není součástí našich služeb a na každou Akci jste povinni si zařídit úrazové pojištění, cestovní pojištění a pojištění případných léčebných výloh dle svého uvážení sami. Doufáme, že ale nebude potřeba použít ani jedno z pojištění.

10.2.  V případě záchrany nebo ošetření nejsme povinni brát ohled na to, zda máte pojištění uzavřené či nikoliv, veškeré náklady na záchranu a lékařskou péči si hradíte sami a my neodpovídáme za případnou způsobenou škodu. Jde nám hlavně o to, aby si všichni ve zdraví užili námi naplánované Akce.

11. Storno podmínky, nemožnost konání Akce

Ať se všichni snažíme plánovat sebelíp, něco se občas nezadaří. Tady se dozvíte, jak postupovat, když se nemůžete Akce zúčastnit, nebo když se Akce nemůže konat. Najdete zde i výši stornopoplatků. S Akcí nám totiž vznikají náklady už před jejím konáním – organizace a plánování také něco stojí.

11.1.  Organizace Akce nás stojí spoustu času a úsilí. Při sjíždění se jeden na druhého spoléháme a potřebujeme parťáka, který dodržuje slovo a je týmový hráč. Počítáme s vámi a věříme, že i vy dodržíte slovo a na Akci s námi vyrazíte. Pokud se ale opravdu nemůžete zúčastnit, je možné vaši účast na Akci zrušit. Anebo lépe – sehnat za sebe náhradu. O té nám dejte dopředu vědět na e-mail, my ji musíme odsouhlasit. Pokud se rozhodnete svou registraci na Akci zrušit, můžete tak učinit tím, že nám napíšete na naši e-mailovou adresu.

11.2.  Storno poplatky za zrušení registrace na Akci jsou následující:

 1. v případě zrušení registrace alespoň 60 dnů (včetně) před konáním Akce vám vrátíme 100 % z Ceny nebo si po dohodě s námi můžete vybrat jiný termín Akce;
 2. v případě zrušení registrace 59 – 30 dní (včetně) před konáním Akce vám vrátíme 75 % z Ceny nebo si po dohodě s námi můžete vybrat jiný termín Akce;
 3. v případě zrušení registrace 29 - 15 dní (včetně) před konáním Akce vám vrátíme 50 % z Ceny nebo si po dohodě s námi můžete vybrat jiný termín Akce;
 4. v případě zrušení registrace od 14. dne a méně včetně před konáním Akce je storno poplatek ve výši 100 % Ceny, vrácena tedy nebude žádná částka.

11.3.  V případě, že za sebe seženete náhradníka a my s jeho účastí souhlasíme, storno poplatek neúčtujeme. O tom, že jste si náhradníka sehnali, nám dejte vědět alespoň 7 dní před konáním Akce na náš e-mail.

11.4.  Pokud se Akce nezúčastníte, přestože jste přihlášeni, Cenu nevracíme.

11.5.  Pokud se Akce nemůže uskutečnit z důvodu tzv. vyšší moci, třeba kvůli opatřením a zákazům vlády souvisejícím s epidemií covid-19, můžeme se domluvit na náhradním termínu Akce, anebo můžete od Smlouvy odstoupit a my vám vrátíme celou Cenu, kterou jste už zaplatili. Pokud se ale nezúčastníte z důvodu pouze na Vaší straně (jste nemocní, v karanténě anebo se Vám cestou rozbilo auto), cenu nevracíme.

11.6.  Občas nevyjdou plány ani nám, a tak máme možnost změnit termín nebo místo konání Akce. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že můžete buď požadovat vrácení Ceny, pokud nám sjíždění vody už zaplatili, anebo si vybrat jiný termín a styl Akce, pokud na něm bude ještě volné místo. V případě zrušení termínu Akce z důvodů vyšší moci, například zásah Neptuna, nejsme povinni nahradit vám související vzniklou škodu – např. zakoupené jízdenky nebo ubytování.

11.7.  V případě, kdy bude Akce přerušena (tj. zrušena v den začátku Akce anebo v jejím průběhu) z důvodu nesjízdné řeky, špatného počasí a jiných důvodů vyšší moci, pro které není možné Akci dokončit, nemáte nárok na vrácení Ceny ani její části.

12. Co když bude mít naše Akce nějakou chybu?

Všechno děláme naším vodáckým srdcem a snažíme se vám poskytnout tu nejlepší možnou službu a péči, někdy se ale i přes naši snahu něco nepovede. Co dělat pak?

12.1.  Pokud si myslíte, že měla naše Akce, jako třeba sjíždění řeky, vadu, můžete uplatnit reklamaci. V případě, kdy budete reklamovat Akci kvůli vadě, který je odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy, anebo přiměřené slevy z Ceny. V opačném případě, kdy vadu nelze odstranit, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se také domáhat přiměřené slevy z Ceny. Reklamaci našich služeb nám pošlete na e-mail nebo dopisem na naši adresu.

12.2.  Akci ale nemůžete reklamovat jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání. Například že jste se z háčka nestali kormidelníkem. Reklamovat není možné ani nenaplnění programu Akce z důvodů způsobených vyšší mocí – např. pro špatné počasí, nesjízdnost řeky nebo zdravotní stav některého z vodáků.

12.3.  Prosím, jako správný vodák uveďte k reklamaci následující:

 1. vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 2. prokázání poskytnutí služby.

12.4.  Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů.

12.5.  V případě, že jste Spotřebitel, máte právo na zaplacení nákladů, které jste vynaložil účelně na uplatnění reklamace. Jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

12.6.  Ostatní reklamační podmínky platí podobně jako u Zboží, jak jsme už psali výše.

13. Podmínky půjčovny

Pokud nechcete nic kupovat, ale bohatě si vystačíte s půjčeným vybavením, jste na správném místě. Uděláme všechno proto, abyste si i díky námi poskytnutému vybavení zamilovali vodáctví stejně jako my.

13.1.  Veškeré vybavení, které vám pronajímáme, máme ve svém vlastnictví anebo jsme oprávněni ho používat a dále půjčovat na základě nájemní smlouvy apod. Délka nájmu vybavení je dle vašeho přání a je stanovena již v Objednávce. Ostatní ustanovení týkající se Objednávky se řídí těmito Podmínkami, konkrétně článku 3. Objednání Zboží.

13.2.  Cenu za půjčené (pronajaté) Zboží hradíte až po obdržení potvrzení faktury za Objednávku. Ostatní pravidla týkající se plateb se též řídí těmito Podmínkami, konkrétně článkem 4. Platební podmínky. Cena vybavení je vždy uvedena u konkrétního Zboží na našich Webových stránkách včetně DPH.

13.3.  Spoléháme na vaši šikovnost, protože půjčené vybavení používáte na vlastní nebezpečí. My neneseme odpovědnost za případné úrazy nebo škody, které může vybavení způsobit. S výbavou prosím zacházejte opatrně, abyste ji mohli vrátit ve stejném stavu, v jakém jste si ji půjčili. Zároveň o vybavení musíte pečovat co nejlépe, aby ho například nikdo neukradl nebo jste ho neztratili.

13.4.  Je důležité, abyste dodržovali pravidla, která na vodě vládnou, například nemůžete při sjíždění vody konzumovat alkohol. Pokud je porušíte, musíte za to zaplatit – samozřejmě to myslíme tak, že zaplatíte případnou pokutu. Pokud nám vaším jednáním vznikla nějaká škoda, budeme jí muset chtít od vás také nahradit. Jestli způsobíte škodu někomu jinému, budete se k tomu taky muset postavit čelem a zaplatit ji.

13.5.  Pokud vám dáme nějaké speciální pokyny, musíte se jimi řídit. Je logické, že vybavení nesmíte nadměrně zatížit, nebo ho používat v nevhodném prostřední (použít helmu na kajakářské nebo packraftové dobrodružství pro jízdu na motorce nebo použít záchrannou vestu jako podsedák u táboráku).

13.6.  Pokud na vybavení odhalíte nějakou poruchu, musíte nám to okamžitě oznámit. Opravu poruchy pak zajistíme na naše náklady. Pokud by došlo k porušení těchto Podmínek půjčovny, můžeme po vás požadovat náhradu škody, která vznikla takovýmto porušením.

13.7.  Půjčenou výbavu nám prosím vraťte v době, kterou jsme si dohodli. V případě, že se opozdíte, budeme se bát, jestli se vám něco nestalo, ale taky po vás budeme chtít pokutu 500 Kč za každou hodinu, protože nám to může zkazit plány a rozesmutnit další zákazníky, kteří se na vybavení těší.

14. Odstoupení od Smlouvy ohledně Zboží nebo Akce

České zákony vodákům žádné speciální práva neposkytují, pokud jste ale zároveň i spotřebitel, to je pak jiná. Když s námi uzavíráte Smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek Podmínek.

14.1.  Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku (zvolání z jednoho břehu na druhý se bohužel nepočítá) do 14 dnů od převzetí Zboží. Tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

14.2.  Zapište si ale do deníku, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy v případě:

 1. kdy bylo Zboží upraveno podle vašeho vodáckého přání nebo pro vaši osobu. Je to například tehdy, kdy Zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho jinak upravíme podle vašeho přání (například přidání vašeho jména na neopren);
 2. pokud se jedná o Zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím (například při smíchání tekuté záplaty k opravě lodí se silikonovým mazadlem na údržbu vodotěsných zipů);
 3. pokud se jedná o Zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů ho nelze vrátit, například u kosmetiky nebo spodního prádla.

14.3.  Pokud byste se rozhodli odstoupit od Smlouvy, což nám je moc líto, ale máte na to právo, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto Podmínek.

14.4.  Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme Cenu za Zboží a náklady na dodání Zboží stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte. Zároveň nám ale musíte nejpozději ve stejné lhůtě poslat nebo předat zakoupené Zboží. To musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu (i když chápeme, že ne vždy je to možné), nesmí být víc než běžně opotřebené či poškozené s ohledem na to, že jste se se Zbožím museli seznámit. My v uvedené lhůtě posoudíme, zda je vrácené Zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným než nutným nakládáním snížení hodnoty tohoto Zboží. Pokud je Zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším vodákům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od Smlouvy nemáte. V takovém případě budete muset uhradit i náklady na vrácení Zboží zpět k nám.

14.5.  Náklady na dodání Zboží vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.

14.6.  Nejsme ale povinni vrátit vám Cenu do té doby, než nám bude Zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.

14.7.  Pokud jsme vám spolu se Zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – vodácký dárek, jste bohužel povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i tento dárek.

15. Mimosoudní řešení sporů

15.1.  Pokud jste vodák – spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. My do takového návrhu nijak nevstupujeme. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Závěrečná ustanovení

16.1.  Podmínky jsou v českém jazyce s lehkou dávkou vodáckého slangu. Kromě těchto Podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Občas se v Podmínkách vyskytne i ustanovení vodáckého zákona. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud si ve Smlouvě domluvíme cokoliv odchylně od Podmínek, pak má před Podmínkami přednost právě Smlouva. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako poskytovatele Akce nebo prodejce Zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2.  K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. A samozřejmě i dozoru Neptuna.

16.3.  Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do našich Webových stránek, nebo když ho užijete jinak, než za jakým účelem byl vytvořen.

16.4.  Všechna práva k Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Nesmíte nic kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jeho část bez našeho souhlasu. Věříme ale, že nic takového ani dělat nechcete.

16.5.  Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování. Ale chováme se vždycky mile, nebojte.

16.6.  Pokud zasáhne vyšší moc, třeba už několikrát zmíněný Neptun, neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

16.7.  Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich Webových stránkách, kde o takové změně najdete i oznámení. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu, kdy bylo účinné předchozí znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek budeme považovat z vaší strany jako odsouhlasené.

16.8.  Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.

16.9.  Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

16.10.  Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním Podmínkám můžete kontaktovat na náš kontaktní e-mail, nebo na nás na vodě zavolat „Ahooooj!“.

 

V Roztokách dne 21.09.2021

 

Příloha:  

ikona-pdf-300x297

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy