Ochrana osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

  Ing. Jiří Najman
  IČ: 41440056
  DIČ: CZ6204200068
  se sídlem: Masarykova 885, 252 63 Roztoky

  (dále jen: „správce“).

 2.  V těchto informacích o zpracování osobních údajů najdete, jaké vaše osobní údaje správce zpracovává, proč a jak s nimi pracuje a jak dlouho je bude uchovávat. 

 3. Kontaktní údaje:
  email shop@kajakarshop.cz
  telefon +420 608 003 461
  www.kajakarshop.cz (dále jen „Web“)

 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů, zpracovávané osobní údaje

 1. Osobní údaje, které správce zpracovává, je možné rozdělit do následujících kategorií:

  • Základní identifikační údaje. Ty slouží správci k tomu, aby vás mohl identifikovat třeba při uzavření smlouvy. Patří mezi ně například jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště.
  • Kontaktní údaje. Ty správce využívá, aby vás mohl kontaktovat třeba ohledně vašeho nákupu. Patří mezi ně telefon a e-mailová adresa.
  • Fakturační a bankovní údaje. Ty správce zpracovává v souvislosti s identifikací a prováděním plateb. Jde například o informace objevující se na fakturách, bankovní spojení a informace o přijatých nebo odeslaných platbách.
  • Cookies. Pro chod a fungování Webu využívá správce cookies. Více se o nich můžete dočíst dále v tomto dokumentu.
  • Informace z komunikace. V tomto případě jde hlavně o informace v e-mailech, záznamy z telefonických hovorů nebo informace uvedené v kontaktních formulářích, obsah vaší komunikace se správcem a informace o smlouvách uzavřených se správcem.

 2. Pokud jste se správcem uzavřeli nějakou smlouvu, třeba ohledně nákupu produktů, může vám posílat naše newslettery po dobu 5 let, pokud se z jejich odběru neodhlásíte dříve. To můžete udělat proklikem přímo v newsletteru anebo zasláním e-mailu na shop@kajakarshop.cz.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává vaše osobní údaje z těchto důvodů, které jsou navázané na GDPR:

  • Plnění smlouvy anebo jednání před jejím uzavřením. Osobní údaje z toho důvodu zpracovává správce proto, aby vám mohl dodat produkty nebo služby. Může vás také kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy a vašich dotazů před tím, než spolu vůbec smlouvu uzavřete.
  • Je to povinnost správce. Vaše údaje zpracovává správce i proto, že mu tak říkají právní předpisy. Třeba podle předpisů upravujících účetnictví musí archivovat faktury a další doklady, na kterých můžou být vaše osobní údaje.
  • Oprávněný zájem správce. Vaše údaje zpracovává správce i proto, že mu to umožňuje jeho oprávněný zájem. Díky tomu vám může zasílat newslettery jako jeho zákazníkům anebo podniknout potřebné kroky pro ochranu, obhajobu nebo výkon jeho práv a nároků.
  • S vaším souhlasem. V některých případech, třeba při použití marketingových cookies, dáváte správci souhlas s tím, aby vaše osobní údaje zpracovával. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat třeba e-mailem zaslaným na shop@kajakarshop.cz. I když souhlas odvoláte anebo uplyne doba jeho trvání, neznamená to ale, že správce musí smazat všechny vaše údaje, které na jeho základě zpracovával. Může dál pracovat s těmi, u kterých mu to umožňuje jiný právní důvod. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • Většinu vašich osobních údajů bude správce zpracovávat po dobu trvání smlouvy mezi vámi a správcem anebo po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu.
  • Jak už správce uvedl výše, pokud jste jeho zákazníkem nebo klientem, může vám posílat newslettery po dobu 5 let od skončení našeho smluvního vztahu, pokud to neodmítnete dříve.
  • Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje proto, že mu tak ukládá zákon, bude je zpracovávat po dobu určenou v takovém předpise. Například osobní údaje, které souvisí s daňovými záležitostmi, uchovává po dobu 10 let od konce daného daňového období.
  • Osobní údaje, které může správce potřebovat pro obhajobu jeho právních nároků, může zpracovávat až 15 let. To odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.
  • Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, Dopravci DPD, Zásilkovna, Toptrans, Česká pošta, Realizace plateb Raiffeisenbank, The Pay, 
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, chat (SmartSupp)
  • poskytovatel služby Smartmailing (mailing),
  • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarových služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových a cloudových služeb. V takovém případě zabezpečí správce smluvní ochranu vašich osobních údajů tak, aby odpovídala standardům dle GDPR.

VI.
Cookies

 1. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

  • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  • Analytické a marketingové cookies – Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Analytické cookies

Cookies (služba) Účel
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Google Analytics
Facebook Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Facebook

 

Marketingové cookies

Cookies (služba) Účel
Google Adwords Používáme Adwords k cílení reklamy Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy Podmínky služby Sklik
Facebook Používáme Facebook k cílení reklamy Podmínky služby Facebook
Smartsupp Používáme ke komunikaci s vámi Podmínky služby Smartsupp

 


VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

VIII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.02.2023.