Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení/baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

 

Symbol 1

Symbol 2

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/o-nas#sberna-mista
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679) 


Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci. 


Nejběžnější typy baterií, jejich označení a užití:
 


 Typ baterie


 Běžné označení


 Velikost


 Příklady užití

 Alkalické

 Alkalické, Alkaline,

 AlMn

 
AAA, AA,

 C, D, 6 V,

 9 V

 Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,

 kouřové alarmy, dálkové ovladače 

 Knoflíkové

 
 Alkalické, lithiové,

 rtuťové, stříbrné,

 zinkovzduchové

 Velikost se

 různí 

 Hodinky, naslouchadla, hračky,

 blahopřání, dálkové ovladače 

 Zinkouhlíkové

 Classic, Heavy Duty,

 Power Cell 


 AAA, AA,

 C, D, 6 V,

 9 V


 Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,

 kouřové alarmy, dálkové ovladače,

 přenosná rádia, otevírání vrat

 Lithiové


 Lithium, Lithium Ion,

 Li-Ion


 Velikost se

 různí


 Laptopy, mobilní telefony, digitální

 kamery, mp3 přehrávače

 Nikl-kadmiové

 Ni-Cd


 Velikost se

 různí


 Kamery, ruční nářadí, bezdrátové

 telefony, vysílačky

 Nikl-metalhydridové

 NiMH, Ni-Hydride


 Velikost se

 různí


 Kamery, ruční nářadí, bezdrátové

 telefony, vysílačky

 Olověné

 SLA, gelové


 2 V, 6 V,

 12 V


 UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,

 vodní skútry

 Rtuťové

 Rtuťové, Hg, HgO


 Velikost se

 různí


 Hodinky, naslouchadla, hračky,

 blahopřání, dálkové ovladače

 Stříbrné

 Stříbrné, AgO


 Velikost se

 různí


 Hodinky, naslouchadla, hračky,

 blahopřání, dálkové ovladače